Навчально-методична робота кафедри

Кафедра вищої математики проводить підготовку фахівців з усіх спеціальностей, за якими навчаються студенти  Харківського національного університета міського господарства ім.О.Н.Бекетова.

         На кафедрі вищої математики викладаються дисципліни:

-      вища математика;

-      дискретна математика.

Викладачі кафедри постійно проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації у кращих науково-педагогічних центрах країни, таких як Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний технічний університет „ХПІ”. У світі розвитку новітніх інформаційних технологій та впровадженні сучасних методів викладання в Університету міського господарства викладачі кафедри закінчили курси підвищення кваліфікації з дистанційної системи навчання «Теорія і практика роботи в системі Moodle». Створенні дистанційні курси в довідковому режимі використовуються в роботі зі студентами. Поступово цією роботою буде охоплено весь професорсько-викладацький склад кафедри.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють навчально-методичній роботі: виданню навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України; монографій; конспектів лекцій; методичних вказівок; посібників щодо вирішення завдань; збірників тестових завдань, контрольних робіт; програм і робочих програм навчальних дисциплін в тому числі. Ми пишаємося тим, що в загальному рейтингу Харківської національної академії міського господарства наша кафедра займає гідне місце за кількістю виданих навчальних посібників з грифом МОН України. Найважливіші з них (навчальні посібники з грифом МОН України та монографії), опубліковані останнім часом:

-Коваленко Л.Б., Станишевский С.А. Дискретная математика (для студентов экономических, менеджерских и электротехнических специальностей). - Х.: ХНАГХ - 2006.

- Архипова Е.С. Высшая математика (для студентов специальности электрический транспорт). - Х.: ХНАГХ - 2007.

- Торкатюк В.И., Шутенко Л.Н., Колосов А.И., Архипова Е.С. и др. Монография. Математический аппарат и методы формирования оптимальных параметров управления процессом функционирования строительного предприятия. - Х.: ХНАГХ - 2007.

- Бизюк В.В., Якунин А.В. Специальные разделы высшей математики для електротехникив. - Х.: ХНАГХ - 2008.

- Бораковский А.В., Ропавка А.И. – Пособие для решения задач по высшей математике. Handbook for problem solving in higher mathematiks. – Х.: ХНАМГ – 2008.

- Станишевский С.А., Якунин А.В., Ситникова В.С. Высшая математика для электротехников. Модуль 1: Аналитическая геометрия на плоскости. Введение в математического анализа. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Линейная и векторная алгебра. Плоскость и прямая в пространстве. Комплексные числа и функции. - М.: ХНАГХ - 2009.

- Станишевский С.А., Якунин А.В., Володченко А.А. Высшая математика для электротехников. Модуль 2: Интегральное исчисление функции одной переменной. Дифференциальные уравнения. Операционное исчисление. Элементы вариацийногочислення. - Х.: ХНАГХ - 2009.

- Коваленко Л.Б. Высшая математика для менеджеров. - Х.: ХНАГХ - 2010.

- Коваленко Л.Б., Станишевский С.А. Сборник тестовых заданий для менеджеров. - Х.: ХНАГХ - 2010.

- Данилевский Н.П., Колосов А.И., Якунин А.В. Основы сферической геометрии и тригонометрии. - Х.: ХНАГХ - 2011.

- Кобец А.А., Самойленко Н.И. Информационные технологии в решении транспортных задач. - Х.: ХНАГХ - 2011.

Електронні версії всіх навчально-методичних розробок співробітників кафедри вищої математики, опублікованих протягом останніх шести років, є в загальнодоступному цифровому репозиторії Харківської національної академії міського господарства (пошук по відділах - факультет інженерних мереж та екології міст - кафедра вищої математики).

Науково-педагогічна і навчально-виховна діяльність кафедри

Співробітники кафедри вищої математики приділяють чималу увагу і науково-педагогічній та навчально-виховній діяльності, профорієнтаційній роботі. Починають її з роботи з абітурієнтами - нашими майбутніми студентами.

Під керівництвом ст. викл. Бораковського О.В. студенти Університету беруть активну участь у щорічній Всеукраїнській олімпіаді з математики. Так, у 2009 році студентка гр. ПЦБ-2009-3 Чуйко А.К. зайняла 2 місце на олімпіаді серед студентів будівельних вузів України.

 

  

Всі викладачі кафедри працюють над розвитком наукових здібностей талановитих студентів. Під їх керівництвом понад 20 студентів щорічно беруть участь в роботі «Студентського наукового товариства» - готують реферати, доповіді, статті.

Виховна робота зі студентами не закінчується за дверима навчальних аудиторій. У 2011 році почала відроджуватися традиція проведення днів кафедр в гуртожитках Університету. Викладачі кафедри зустрічалися і проводили консультації зі студентами, які проживають в гуртожитках.

Кафедра вищої математики бере участь в підготовці кожного фахівця, який отримує освіту в Університеті, включаючи факультет підвищення кваліфікації, факультет по роботі з іноземними студентами, ФПК і заочного навчання, підготовчі курси; при цьому тісно співпрацює з такими підрозділами як Інформаційно-обчислювальний центр, наукова бібліотека, і кафедрами Університету.

Сучасні умови розвитку суспільства вимагають від професорсько-викладацького складу кафедри постійного творчого пошуку, спрямованого на підвищення професійної майстерності молодих фахівців міського господарства.


DSC 2502

Фото 5f24f23

ф13

На сайті 759 гостей та користувачі відсутні