Jok1


Kovalenko

Коваленко Людмила Борисівна

Завідувач кафедри,
доцент, кандидат фізико-математичних наук

Освіта: Харківський державний університет радіофізичний факультет, спеціальність – радіофізика
Тема дисертації: Спектральні та резонансні властивості хвилеводних систем, частково заповнених діелектриком з втратами

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. LB Minakova, LA Rud - Telecommunications and Radio Engineering, 2001 MICROWAVE ELECTRODYNAMICS-Natural Oscillations in Waveguide-Dielectric Resonators Based on Sections of Partially Filled Rectangular Waveguides. LBMinakova, LA Rud Telecommunications and Radio Engineering 55:99, 27-36.

2. MICROWAVE ELECTRODYNAMICS-Algorithms of Analysis and Synthesis of RejectionCells Based on the Partially Filled H-Plane Stubs in Rectangular Waveguide. LB Minakova,LA Rud Telecommunications and Radio Engineering 60:3-43-4, 10-17.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Дискретна математика для менеджерів (навчальний посібник для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). / Укл.: Коваленко Л.Б.. – Харків: ХНАМГ, 2013. – 245 с.
2.Елементи дискретної математики: Навчальний посібник / Колосов, А.І. и Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. и Якунін, А.В. и Пахомова, Є.С. 2008 (http://eprints.kname.edu.ua/6748/);
3 Вища математика для менеджерів: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-157-4 / Коваленко, Л.Б. 2010 (http://eprints.kname.edu.ua/17538/);
4. Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-183-3 / Коваленко, Л.Б. 2010 (http://eprints.kname.edu.ua/17424/)

Розроблені електронні навчальні курси: «Вища та прикладна математика (Вища математика)» http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1430

 

ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR


YakunЯкунін Анатолій Вікторович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди, 1979 р., «фізика і математика»

Тема дисертації: Комплекс методів і алгоритмів моделювання і управління складними технологічними об’єктами газотранспортних систем

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Якунин А. В. Гидродинамическая модель высокоинтенсивных нестационарных автотранспортных потоков / А. В. Якунин // Комунальне господарство міст. – 2012. – Вип. 103. Серія: Технічні науки та архітектура. – С. 437 – 442.
2. Якунин А. В. Адаптация студентов локальных секторов к дистанционному изучению высшей математики / А. В. Якунин // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : збірник науково-методичних праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 травня 2016 р. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – С. 153 – 158.
3. Якунин А. В. Нестационарное течение в газопроводе при продольном ударном воздействии / А. В. Якунин // Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях : труды 4-й международной научно-технической конференции, Харьков, 26–31 мая 2016 г. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2016. – С. 352 – 355.
4. Якунин А. В. Проблемы адаптации содержания дистанционного курса высшей математики к разновозрастному контингенту / А. В. Якунин // [Електронний ресурс]. – Київ : КНУБА, 2016.
 ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Основи сферичної геометрії та тригонометрії: навч. посібник / М. П. Данилевський, А. І. Колосов, А. В. Якунін; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. − Харків : ХНАМГ, 2011. − 92 с.
2. Вища математика для електротехніків: у 3-х модулях. Модуль 3: Числові та функціональні ряди. Функції де¬кількох змінних. Елементи теорії поля. Криволінійні та поверхневі інтеграли. Рівняння математичної фізики / В. В. Бізюк, А. В. Якунін. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 383 с.
3.Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків: Навчальний посібник / Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. 2008 (http://eprints.kname.edu.ua/5934/)
4. Кратні та поверхневі інтеграли в презентаціях: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика”  / Колосов, А.І. и Якунін, А.В. и Ламтюгова, С.М.  2012 (http://eprints.kname.edu.ua/25907/)
Розроблені електронні навчальні курси:
"Вища математика" (економіка підприємства, облік і аудит)    
 http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=582  
Базовий курс "Вища математика. Модуль 3" (для студентів електротехнічних спеціальностей)      
http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=584
ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR


Bizyuk

Бізюк Валерій Васильович
доцент, кандидат технічних наук
Відмінник освіти України (2002 р.),
Заслужений викладач Харківського національного університету
міського господарства імені О.М.Бекетова (2016 р.)

Освіта: Харківський державний університет ім. О.М.Горького (1968 р.), механико-математичний факультет
Тема дисертації: Нестаціонарне деформування круглих пластин з урахуванням геометричної та фізичної нелінійності (1977 р.) (01.02.06 – динаміка, міцність та надійність машин, приборів та апаратури)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях
1. Бизюк В.В. Скоростной удар по тонкостенным конструкциям [текст]. / А.В. Бизюк, В.В. Бизюк, А.В. Колодяжный. // Вісник Харківського національного університету. –2007. №775. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», вип.. 7. С.29 – 35.
2. Бизюк В.В. Совмещенные технологии обработки материалов интенсивными источниками давления и температур [текст]. / В.В. Бизюк, А.В. Колодяжный, В.Г.Ярещенко. // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2006. 2(25). С. 57-60.
3. Бизюк В.В. Локальное ударно-импульсное нагружение тонкостенных элементов конструкций [текст]. / В.В. Бизюк, А.В. Колодяжный, В.Г. Ярещенко. // Вестник Херсонского национального технического университета – 2005. 2(22). – С. 53-57.
4. Бизюк В.В. Учет скорости деформации при импульсном нагружении [текст]. / А.В. Бизюк, В.В. Бизюк. / Вестник Херсонского национального технического университета. 2013 (47). С.51-53.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків: Навчальний посібник / Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. 2008 (http://eprints.kname.edu.ua/5934/);
2. Вища математика для електротехніків: у 3-х модулях: навч. посіб /Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. 2011 (http://eprints.kname.edu.ua/21652/).
3. Бізюк В.В. Збірник задач з алгебри (для слухачів підготовчих курсів центру довузівської підготовки і абітурієнтів, які готуються до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості знань) [текст]. / В.В. Бізюк, Л.М. Александрова, О.Ф. Гревцова. – Х.: ХНАМГ, Харків, 2012. – 54 с.
4. Бізюк В. В. Вища математика: конспект лекцій , модуль 1 (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології) /В. В. Бізюк; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 113 с.
5. Бізюк В. В. Вища математика: конспект лекцій , модуль 2 (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології) /В. В. Бізюк; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2016. – 100 с.

Розроблені електронні навчальні курси:
Базовий курс "Вища математика. Модуль 2" (для студентів електротехнічних спец.) http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=691
Базовий курс "Вища математика. Модуль 1" (для студентів електротехнічних спец.) http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=687
МАТЕМАТИКА ( для слухачів до університетської підготовки) (Викладач – Бізюк В. В.)

ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR

 


 

МордовцевМордовцев Сергій Михайлович
доцент, кандидат техничнихнаук

Освіта: Куйбишевський державний університет, механико-математичний факультет

Тема дисертації: Динамика цилиндической оболочки, скрепленной с заполнителем

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.@gmail.com      Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Мордовцев С.М. Методика атрибутивного выборочного исследования в аудите / С.М. Мордовцев, Е.А. Андренко //  Бизнес-информ. -    2013. -  № 2 - С.  200-203. 
2. Мордовцев С.М. Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів / С.М. Мордовцев, Е.А. Андренко // Соціально-економічні проблеми і держава. (Economic Problems and the State)  – 2015.—Вип. 2 (13). - С. 61-168.
3. Мордовцев С.М.  Формування інтегрального індексу розвитку ринку праці з використанням методу головних компонент / С.М. Мордовцев, Д.О. Кінь // Виданичий дім  «Гельветика», сб. Економика: сучасні пробле-ми та перспективи розвитку - 2015 р. - С. 137-140.
4. Mordovtsev S.M. Dynamic behavior of shell components in engine blocks during their kinematic excitation / Mordovtsev, S.M.Breslavskii, V.E., Ginzburg, I.N., Rubanenko, A.I // Strength of Materials, Volume 21, Issue 1, January 1989, Pages 16-21.
ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Конспект лекций и задания для практических и самостоятельных занятий по дисциплине «Численные методы» (для студентов 1 курса заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 -«Менеджмент») / С.М. Мордовцев, С.А  Станишевский // – Харків : ХНАМГ, 2012. – 257 с.  http://eprints.kname.edu.ua/25857
2. Мордовцев С.М. Конспект лекций по курсу «Сферическая геометрия и тригонометрия (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.080101 – Геодезия, картография, землеустройство) / С.М. Мордовцев, А.И. Колосов, А.В. Якунин: Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков :  ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016. – 79 с. http://eprints.kname.edu.ua/42542
3. Методические  указания к выполнению контрольных работ по курсу «Сферическая геометрия и тригонометрия (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.080101 – Геодезия, картография, землеустройство) / С.М. Мордовцев. - Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова; сост.: С. М. Мордовцев. – Харьков :  ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2015. – 35 с. http://eprints.kname.edu.ua/42543
4. Завдання для самостійної роботи за темою «Елементи теорії ймовірності» з дисципліни «Вища математика» з прикладами розв’язання типового варіанта (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій») / С.М. Мордовцев. - Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова; сост.: С. М. Мордовцев. – Харьков :  ХНАГХ, 2013. – 18 с. http://eprints.kname.edu.ua/35352
5. Мордовцев  С.М.  Информатика  для экономистов и менеджеров. Учебное пособие / А.Е. Ачкасов, Ю.А. Левицкий, С.М. Мордовцев. – Х.: ХНАГХ, 2004.– 380 с. – ил. ISBN  966-695-063-4 (Гриф выдан Министерством образования и науки Украины, письмо № 14/18.2 – 88 от 18.01.2005 г.)

Розроблені електронні навчальні курси

Основи сферичної геометрії і тригонометрії (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.080101 - Геодезія, картографія, землеустрій)  http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=716

ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR

 


SitnikovaСитникова Юлія Валеріївна

 доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, фізико-математичний факультет

Тема дисертації: Формування професійної культури майбутніх менеджерів на гендерних засадах

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Ситникова Ю. В. Питання організації та контролю самостійної роботи студентів як шлях залучення майбутніх фахівців до науково-дослідної роботи // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2013) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. 5-6 грудня 2013 р., м. Суми. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – С. 80-82.
2. Ситникова Ю. В. Впровадження методу проектів на практичних заняттях з вищої математики // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 35. Том IХ (60) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ : Гнозис,2015. – С. 266-273.
3. Ситникова Ю. В. Гендер у комунікативному просторі вищого навчального закладу // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства [Текст] : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. А. М. Костенко. – Суми : СумДУ, 2016. – Режим доступу :
4. Ситникова Ю. В. Гендерні засади підвищення самоефективності майбутнього сучасного керівника як передумова формування гендерно-сприятливого мікроклімату організації // Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики : монографія / за ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. – С. 213-222.
5.  Sytnykova U. V., Zhovtonizhko I. M. Using innovative pedagogical technologies in educational process of higher school (on the example of higher mathematics) // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – Вип. 45. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – Режим доступу : http://www.zenodo.org/record/56258#.V7mSwKKRXct   DOI http://doi.org/10.5281/zenodo.56258
ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники
1. Вища математика для економістів : у 2-х модулях. Модуль 1 : конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит») /Колосов А. І., Якунін А. В., Ситникова Ю. В. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015 р. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/35973/1/ВМ_для_ек-тiв_М1_одн_файлом.PDF
2. Вища математика для економістів : у 2-х модулях. Модуль 2: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит») /Колосов А. І., Якунін А. В., Ситникова Ю. В. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 257 с. – Режим доступу :http://eprints.kname.edu.ua/40510/1/2014%2048Л%20ПЕЧ%20ВМ_для_ек-тiв_М2_одн_файлом.PDF
Навчально-методичні матеріали
3. Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт з дискретної математики (для студентів 1, 2 курсів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Коваленко Л. Б., Ситникова Ю. В. - Видавництво ХНАМГ, Харків, 2011. – 85 с. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/23044/1/Сборник%20задач%20КР%20дискретная.pdf
4. Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 1 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики /Кузнецова Г. А., Ламтюгова С. Н., Ситникова Ю. В. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/39383/1/99Мдовідник2_2014.pdf
5. Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 2: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики / Кузнецова Г. А., Ламтюгова С. Н., Ситникова Ю. В.– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 142 с. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/42486/1/довідник%203(2015).pdf
6. Словник з математики з перекладом на російську, українську, англійську, французьку та арабську мови (для іноземних студентів підготовчого відділення) / Укл. : Г. А. Кузнецова, С. М. Ламтюгова, Ю. В. Ситникова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 60 с.

Розроблені електронні навчальні курси
Вища математика (для студентів спеціальності Охорона праці)
Модуль 1 http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1238
Модуль 2 http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1966
Вища математика (для студентів спеціальності Готельно-ресторанна справа) http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=375
Співавтор курсу: Базовий курс «Вища математика Модуль 1(для студентів електротехнічних спеціальностей)» http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=687

ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR

 


 

Voronovskaya Вороновська Лариса Петрівна
доцент кафедри вищої математики,

кандидат педагогічних наукОсвіта: Харківський державний університет (Харьковский государственный университет)

 Освіта: Харківський державний університет ім. О.М.Горького (1993 р.), радіофізичний факультет

Тема дисертації: Формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Voronovskaya L. Structure of professional mobility of a utility sector specialist / L. Voronovskaya //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna, Austria : „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education, 2015. – № 7–8. – Р. 36–39.
2. Вороновська Л. П. Комунікативна мобільність особистості як психолого-педагогічна проблема / Л. П. Вороновська // Педагогіка формування особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 39 (92). – С. 119–124.
3. Вороновська Л. П. Професійна мобільність фахівця комунального господарства / Л. П. Вороновська // Педагогіка формування особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол. : Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 41 (94). – С. 83–89.
4. Вороновська Л. П. Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства / Л. П. Вороновська // Педагогіка і психологія : зб. наук. праць (Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди) ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : Смугаста типографія, 2015. – Вип.51. – С. 143–151.
5. Вороновська Л. П. Роль активізації особистих комунікативних зв’язків у формуванні професійної мобільності майбутнього фахівця комунального господарства / Л. П. Вороновська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : зб. наук. праць / редкол. : А. А. Сбруєва (голов. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 7 (51). – С. 3–9
6. Вороновська Л. П. Сприяння ситуаціям відповідального вибору студентами траєкторії професійної реалізації / Л. П. Вороновська // Вісн. Черкас, ун-ту. Серія Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол. : О. В. Черевко (голов. ред.) та ін.– Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2016. – №1. – С. 11–15.
ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Вороновська, Л.П. и Пахомова, Є.С. и Шульгіна, С.С. (2012) Методичні вказівки до вирішення задач з вищої математики (для студентів 1 курсу усіх спеціальностей Академії). Частина 1.(№2119) (http://eprints.kname.edu.ua/13890/);
2. Вороновська, Л.П. и Шульгіна, С.С.  и Пахомова, Є.С. (2012) Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів 1 курсу всіх спеціальностей, частина 2. (№2123) (http://eprints.kname.edu.ua/21240/);
3. Вороновська, Л.П. и Пахомова, Є.С. и Шульгіна, С.С. (2012) Методичні вказівки з вищої математики (для самостійної роботи студентів 2 курсу всіх спеціальностей академії). Частина 3. (№2147) (http://eprints.kname.edu.ua/24536/);
ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR


КузнецоваКузнецова Ганна Анатоліївна

старший викладач

Освіта: Харківський державний університет ім. О.М.Горького (1996 р.), механико-математичний факультет

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Систематизація та узагальнення знань і вмінь як засіб розвитку творчої особистості учня//Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу „ІТМ*плюс -2012”: матеріали міжнародної науково-методичної конференції (6-7 грудня 2012 р. м. Суми.с.41-42)
ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт з вищої математики для студентів 1-го курсу денної форми навчання всіх спеціальностей. Частина 2 /Кобець, А.О. и Кузнецова, Г.А. и Ламтюгова, С.М. 2011
2. Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт з вищої математики для студентів 2-го курсу денної форми навчання всіх спеціальностей. Частина 3 / Кобець, А.О. и Кузнецова, Г.А. и Ламтюгова, С.М. 2011
3. Елементи обчислювальної математики: Конспект лекцій з дисципліни “Вища математика ІІ” (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит”), з дисципліни “Вища математика” (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 “Електромеханіка”) / Данилевський, М.П. и Якунін, А.В. и Кузнецова, Г.А. 2012
4. Навчальний довідник в схемах і таблицях для самостійного вивчення теми «Аналітична геометрія» з курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») /Кузнецова, Г.А. и Ламтюгова, С.М. и Ситникова, Ю.В. 2013
5. Збірник завдань для контрольних та самостійних робіт з вищої математики. Частина 1 (для студентів 1-го курсу денної форми навчання всіх спеціальностей) / Кузнецова, Г.А. и Ламтюгова, С.М. и Ситникова, Ю.В. 2014
6. Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 1 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») / Кузнецова, Г.А. и Ламтюгова, С.М. и Ситникова, Ю.В. 2015
7. Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 2: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 – Будівництво, 6.050702 – Електромеханіка, 6.050701 – Електротехніка та електротехнології) / Кузнецова, Г.А. и Ламтюгова, С.М. и Ситникова, Ю.В. 2016
8. Словник з математики (з перекладом  російською, українською, англійською, французькою та арабською мовами для іноземних студентів підготовчого відділення) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова: уклад.: Г. А. Кузнецова, С. М. Ламтюгова, Ю. В. Ситникова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 56 с.
ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR

 


 LamtyugovaЛамтюгова Світлана Миколаївна
доцент,
кандидат фізико-математичних наук

 

Освіта: Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет Прикладної математики та менеджменту
Теми дисертацій: Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій задач обтікання тіл в’язкою нестисливою рідиною

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Lamtyugova S.N. Numerical analysis of the external slow flows of a viscous fluid using the R-function method / S.N. Lamtyugova, M.V. Sidorov // Journal of Engineering Mathematics. – 2015. – V. 91, No. 1. – P. 59–79 (DOI: 10.1007/s10665-014-9746-x, наукометрична база Scopus).
2. Lamtyugova S.N. Numerical analysis of the problem of flow past a cylindrical body applying the R-functions method and the Galerkin method / S.N. Lamtyugova, M.V. Sidorov // Econtechmod. – 2014. – Vol. 3, No. 3. – P. 43–50 (наукометрична база BazTech).
3. Колосова С.В. Об одном методе численного анализа вязких течений, усложненных массообменом (задача обтекания) / С.В. Колосова, С.Н. Ламтюгова, М.В. Сидоров // Радиоэлектроника и информатика. – 2014. – № 1 (64). – С. 25–30 (наукометрична база Copernicus).
 ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 1. Навчальний довідник для самостійного вивчення теми «Основи математичного аналізу» з курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. А. Кузнецова, С. М. Ламтюгова, Ю. В. Ситникова. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 77 с.
2. Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 1: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики. / Кузнецова Г.А., Ламтюгова С.Н., Ситникова Ю.В. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015 р. – 106 с.
3. Кузнецова Г.А. Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 2 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») / Г. А. Кузнецова, С. М. Ламтюгова, Ю. В. Ситникова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 141с.
Розроблені електронні навчальні курси
http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=742
ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR
 


ДовгальДовгаль Ольга Павлівна
асистент
Освіта: Рівенський державний гуманітарний університет

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Довгаль О.П. Організація навчального середовища для вивчення математичного аналізу в педагогічних університетах на основі використання інформаційних технологій // Наукові записки. – Випуск 108 – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Частина 2. – 288с., С. 181-184.

2. Довгаль О.П. Електронний підручник як засіб індивідуалізації навчання в процесі вивчення математичного аналізу в педагогічних університетах // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 32 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – 538с., С. 294-297

3. Довгаль О.П. Організація самостійної роботи студентів-математиків педагогічних ВНЗ при вивченні інтегрального числення в контексті болонського процесу // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки, № 12 (265).2013 – Черкаси, 2013. – 152с., С. 34-40.

 ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 

 

 


DSC 2502

Фото 5f24f23

ф13

На сайті 542 гостей та користувачі відсутні