Voronovskaya Вороновська Лариса Петрівна
доцент кафедри вищої математики,

кандидат педагогічних наукОсвіта: Харківський державний університет (Харьковский государственный университет)

 Освіта: Харківський державний університет ім. О.М.Горького (1993 р.), радіофізичний факультет

Тема дисертації: Формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Voronovskaya L. Structure of professional mobility of a utility sector specialist / L. Voronovskaya //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna, Austria : „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education, 2015. – № 7–8. – Р. 36–39.
2. Вороновська Л. П. Комунікативна мобільність особистості як психолого-педагогічна проблема / Л. П. Вороновська // Педагогіка формування особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 39 (92). – С. 119–124.
3. Вороновська Л. П. Професійна мобільність фахівця комунального господарства / Л. П. Вороновська // Педагогіка формування особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол. : Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 41 (94). – С. 83–89.
4. Вороновська Л. П. Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства / Л. П. Вороновська // Педагогіка і психологія : зб. наук. праць (Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди) ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : Смугаста типографія, 2015. – Вип.51. – С. 143–151.
5. Вороновська Л. П. Роль активізації особистих комунікативних зв’язків у формуванні професійної мобільності майбутнього фахівця комунального господарства / Л. П. Вороновська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : зб. наук. праць / редкол. : А. А. Сбруєва (голов. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 7 (51). – С. 3–9
6. Вороновська Л. П. Сприяння ситуаціям відповідального вибору студентами траєкторії професійної реалізації / Л. П. Вороновська // Вісн. Черкас, ун-ту. Серія Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол. : О. В. Черевко (голов. ред.) та ін.– Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2016. – №1. – С. 11–15.
ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Вороновська, Л.П. и Пахомова, Є.С. и Шульгіна, С.С. (2012) Методичні вказівки до вирішення задач з вищої математики (для студентів 1 курсу усіх спеціальностей Академії). Частина 1.(№2119) (http://eprints.kname.edu.ua/13890/);
2. Вороновська, Л.П. и Шульгіна, С.С.  и Пахомова, Є.С. (2012) Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів 1 курсу всіх спеціальностей, частина 2. (№2123) (http://eprints.kname.edu.ua/21240/);
3. Вороновська, Л.П. и Пахомова, Є.С. и Шульгіна, С.С. (2012) Методичні вказівки з вищої математики (для самостійної роботи студентів 2 курсу всіх спеціальностей академії). Частина 3. (№2147) (http://eprints.kname.edu.ua/24536/);
ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR


DSC 2502

Фото 5f24f23

ф13

На сайті 554 гостей та користувачі відсутні