SitnikovaСитникова Юлія Валеріївна

 доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, фізико-математичний факультет

Тема дисертації: Формування професійної культури майбутніх менеджерів на гендерних засадах

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Ситникова Ю. В. Питання організації та контролю самостійної роботи студентів як шлях залучення майбутніх фахівців до науково-дослідної роботи // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2013) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. 5-6 грудня 2013 р., м. Суми. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – С. 80-82.
2. Ситникова Ю. В. Впровадження методу проектів на практичних заняттях з вищої математики // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 35. Том IХ (60) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ : Гнозис,2015. – С. 266-273.
3. Ситникова Ю. В. Гендер у комунікативному просторі вищого навчального закладу // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства [Текст] : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. А. М. Костенко. – Суми : СумДУ, 2016. – Режим доступу :
4. Ситникова Ю. В. Гендерні засади підвищення самоефективності майбутнього сучасного керівника як передумова формування гендерно-сприятливого мікроклімату організації // Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики : монографія / за ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. – С. 213-222.
5.  Sytnykova U. V., Zhovtonizhko I. M. Using innovative pedagogical technologies in educational process of higher school (on the example of higher mathematics) // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – Вип. 45. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – Режим доступу : http://www.zenodo.org/record/56258#.V7mSwKKRXct   DOI http://doi.org/10.5281/zenodo.56258
ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники
1. Вища математика для економістів : у 2-х модулях. Модуль 1 : конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит») /Колосов А. І., Якунін А. В., Ситникова Ю. В. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015 р. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/35973/1/ВМ_для_ек-тiв_М1_одн_файлом.PDF
2. Вища математика для економістів : у 2-х модулях. Модуль 2: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит») /Колосов А. І., Якунін А. В., Ситникова Ю. В. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 257 с. – Режим доступу :http://eprints.kname.edu.ua/40510/1/2014%2048Л%20ПЕЧ%20ВМ_для_ек-тiв_М2_одн_файлом.PDF
Навчально-методичні матеріали
3. Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт з дискретної математики (для студентів 1, 2 курсів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Коваленко Л. Б., Ситникова Ю. В. - Видавництво ХНАМГ, Харків, 2011. – 85 с. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/23044/1/Сборник%20задач%20КР%20дискретная.pdf
4. Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 1 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики /Кузнецова Г. А., Ламтюгова С. Н., Ситникова Ю. В. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/39383/1/99Мдовідник2_2014.pdf
5. Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 2: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики / Кузнецова Г. А., Ламтюгова С. Н., Ситникова Ю. В.– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 142 с. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/42486/1/довідник%203(2015).pdf
6. Словник з математики з перекладом на російську, українську, англійську, французьку та арабську мови (для іноземних студентів підготовчого відділення) / Укл. : Г. А. Кузнецова, С. М. Ламтюгова, Ю. В. Ситникова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 60 с.

Розроблені електронні навчальні курси
Вища математика (для студентів спеціальності Охорона праці)
Модуль 1 http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1238
Модуль 2 http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1966
Вища математика (для студентів спеціальності Готельно-ресторанна справа) http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=375
Співавтор курсу: Базовий курс «Вища математика Модуль 1(для студентів електротехнічних спеціальностей)» http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=687

ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR

 


DSC 2502

Фото 5f24f23

ф13

На сайті 479 гостей та користувачі відсутні