VM1

Кафедра вищої математики, викладачі якої забезпечують студентів математичним апаратом, необхідним для оволодіння знаннями та компетентностями за фахом, в цьому році святкує славетний ювілей. За роки існування кафедри в її складі працювала плеяда талановитих педагогів та вчених, імена яких відомі далеко за межами України.

Ректор ХНУМГ імені О. М. Бекетова професор В. М. Бабаєв

вм3

Кафедра вищої математики є однією з найстаріших кафедр Університету. Її було засновано у 1934 році.  За 85 років сумарний час, відданий нашими колегами викладацькій роботі, перевищує 1200 років!

Кафедра адміністративно відноситься до факультету інженерних мереж та екології міст. Викладачами кафедри читаються курси вищої математики та дискретної математики. Дисципліна «Вища математика» є нормативною для студентів, що навчаються за всіма спеціальностями, за якими проводить підготовку Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.


DSC 2502

Фото 5f24f23

ф13

На сайті 789 гостей та користувачі відсутні