Співробітники кафедри ведуть активну та плідну наукову діяльність в різноманітних галузях прикладних наук за напрямами:

- нестаціонарне деформування тонких пластинок і оболонок під дією імпульсних навантажень (доц. Бізюк В.В.);

- моделювання і керування складними технологічними об'єктами трубопровідної енергетики (доц. Якунін А.В.);

‑ дослідження спектральних та резонансних властивостей хвилеводних систем, частково заповнених діелектриком з втратами (доц. Коваленко Л.Б.);

   - побудова економіко-математичних моделей інтегральних індикаторів розвитку підприємств і регіону;    моделей прогнозування регіонального соціально-економічного розвитку; моделей ринку (доц. Моровцев С.М.)

- формування професійної культури майбутніх менеджерів з урахуванням гендерних особливостей (доц. Ситникова Ю.В.);

- в рамках національної програми «Ресурсозбереження» - визначення напруг і температурних полів у виробах складної геометрії (ст. викл.  Бораковський О.В.);

- математичне моделювання процесів розбиття та маршрутизації в транспортних мережах великої вимірності (ас. Кобець А.О.);

‑ математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій задач обтікання тіл в'язкою нестисливою рідиною  (ас. Ламтюгова С.М.).

Співробітники кафедри приймають активну участь у національних і міжнародних наукових конференціях і симпозіумах (Київ, Москва, Мінськ, Рига, Новосибірськ, Болгарія, Польща, Германія, Іспанія, Ізраїль, Італія).

Більшість співробітників приймає активну участь у виконанні кафедральної науково-дослідницької теми «Дослідження з функціонального аналізу та його застосування» та міжкафедральної держбюджетної теми кафедр економіки будівництва та вищої математики: «Формування раціональних математичних методів у розв’язанні актуальних задач економіки будівництва на регіональному рівні».

Ми пишаємося нашими молодими колегами, які вдало суміщають наукову та викладацьку роботу. Асистент кафедри вищої математики Ламтюгова С.М. на науково-технічній конференції молодих науковців і спеціалістів, яка проводилась 26-28 жовтня 2011 р. на базі Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (Львів), отримала диплом 1 ступеня та грошову премію за кращу доповідь.

Плідних результатів здобувають викладачі кафедри в науковій роботі:

- у 2013 р. ас. Ситникова Ю.В. захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування професійної культури майбутних менеджерів на гендерних засадах";

- у 2016 р. ас. Ламтюгова С.М. захистила кандидатську дисертацію на тему "Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій задач обтікання тіл в'язкою нестисливою рідиною";

-  у 2016 р. ст.викладач Вороновська Л.П. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства".


DSC 2502

Фото 5f24f23

ф13

На сайті 736 гостей та користувачі відсутні