Вища математика - нормативна дисципліна, яку вивчають всі студенти Університету. Ряд співробітників кафедри вищої математики знайомиться з нашими майбутніми студентами (які ще перебувають у статусі абітурієнтів) на підготовчих курсах ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. Заняття з математики на підготовчих курсах дозволяють не лише якісно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), але й зорієнтувати абітурієнтів у необхідності вивчання саме тих тем і розділів алгебри і геометрії, які будуть необхідні у подальшому навчанні. Тому радимо нашим майбутнім студентам не нехтувати такою можливістю якісної підготовки до вступу у вищі, як підготовчі курси Університету.

Дисципліна "Вища математика" є нормативною (обов'язковою)  для вивчання студентами, що навчаються за усіма обраними напрямами підготовки Університету. Кількість годин на аудиторну роботу з викладачами (лекційні та практичні заняття) та самостійну роботу, перелік тем визначається для кожної спеціальності окремо, згідно робочих програм, з якими Ви можете ознайомитися  в нашій електронній бібліотеці - в Цифровому репозиторію ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://eprints.kname.edu.ua/view/divisions/caf=5Fvm/).

Але основні розділи, вивчанням яких Ви будете займатися, з урахуванням обраного професійного спрямування деякими - детальніше, деякими - ні, для всіх однакові:

- лінійна алгебра;

- векторна алгебра;

- аналітична геометрія на площині і в просторі;

- диференціальне числення функції однієї змінної;

- застосування диференціального числення при дослідженні функцій та розв'язанні прикладних задач;

- інтегральне числення функції однієї змінної;

- застосування інтегрального числення при розв'язанні геометричних та фізичних задач;

- диференціальні рівняння;

- функції багатьох змінних;

- ряди;

- кратні інтеграли;

- поверхневі інтеграли;

- операційне числення.

Ряд студентів буде вивчати й варіантивну дисципліну "Дискретна математика". Це сучасна наука, що постійно розвивається, край необхідна, якщо Ви обрали напрям підготовки з комп'ютерних наук, менеджменту, та ін. Основні теми, яким Ви присвятите свою увагу, це:

- теорія множин;

- числення висловлень;

- алгебра логіки;

- логіка предикатів;

- теорія графів;

- теорія мов та алгоритмів.

На сайті Один гість та користувачі відсутні