Берлянд

 

БЕРЛЯНД

Григорій Мойсейович 

(1934  - 1938)

Сигидин

 

СИГІДІН

Марк Давидович

(1938-1942) (1945-1963)

Тиц

 

ТІЦ

Олексій Борисович

(1943-1944)

Бржечка

 

БРЖЕЧКА

Володимир Фомич

(1944-1945)

Роговой

 

РОГОВИЙ

Марк Рафаїлович

(1964-1965)

Кадец

 

КАДЕЦЬ

Михайло Йосипович

(1965-1992)

Професору Кадецу М.Й присвячений спеціальний випуск альманаху музею ХНУГХ імені О.М. Бекетова

Колосов

 

КОЛОСОВ

Анатолій Іванович

(1992-2018)

Kovalenko

 

КОВАЛЕНКО

Людмила Борисовна

очолює кафедру з 2019 року

 

Jok1


Kovalenko

Коваленко Людмила Борисівна

Завідувач кафедри,
доцент, кандидат фізико-математичних наук

Освіта: Харківський державний університет радіофізичний факультет, спеціальність – радіофізика
Тема дисертації: Спектральні та резонансні властивості хвилеводних систем, частково заповнених діелектриком з втратами

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. LB Minakova, LA Rud - Telecommunications and Radio Engineering, 2001 MICROWAVE ELECTRODYNAMICS-Natural Oscillations in Waveguide-Dielectric Resonators Based on Sections of Partially Filled Rectangular Waveguides. LBMinakova, LA Rud Telecommunications and Radio Engineering 55:99, 27-36.

2. MICROWAVE ELECTRODYNAMICS-Algorithms of Analysis and Synthesis of RejectionCells Based on the Partially Filled H-Plane Stubs in Rectangular Waveguide. LB Minakova,LA Rud Telecommunications and Radio Engineering 60:3-43-4, 10-17.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Дискретна математика для менеджерів (навчальний посібник для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). / Укл.: Коваленко Л.Б.. – Харків: ХНАМГ, 2013. – 245 с.
2.Елементи дискретної математики: Навчальний посібник / Колосов, А.І. и Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. и Якунін, А.В. и Пахомова, Є.С. 2008 (http://eprints.kname.edu.ua/6748/);
3 Вища математика для менеджерів: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-157-4 / Коваленко, Л.Б. 2010 (http://eprints.kname.edu.ua/17538/);
4. Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-183-3 / Коваленко, Л.Б. 2010 (http://eprints.kname.edu.ua/17424/)

Розроблені електронні навчальні курси: «Вища та прикладна математика (Вища математика)» http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1430

 

ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR


YakunЯкунін Анатолій Вікторович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди, 1979 р., «фізика і математика»

Тема дисертації: Комплекс методів і алгоритмів моделювання і управління складними технологічними об’єктами газотранспортних систем

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Якунин А. В. Гидродинамическая модель высокоинтенсивных нестационарных автотранспортных потоков / А. В. Якунин // Комунальне господарство міст. – 2012. – Вип. 103. Серія: Технічні науки та архітектура. – С. 437 – 442.
2. Якунин А. В. Адаптация студентов локальных секторов к дистанционному изучению высшей математики / А. В. Якунин // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : збірник науково-методичних праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 травня 2016 р. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – С. 153 – 158.
3. Якунин А. В. Нестационарное течение в газопроводе при продольном ударном воздействии / А. В. Якунин // Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях : труды 4-й международной научно-технической конференции, Харьков, 26–31 мая 2016 г. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2016. – С. 352 – 355.
4. Якунин А. В. Проблемы адаптации содержания дистанционного курса высшей математики к разновозрастному контингенту / А. В. Якунин // [Електронний ресурс]. – Київ : КНУБА, 2016.
 ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Основи сферичної геометрії та тригонометрії: навч. посібник / М. П. Данилевський, А. І. Колосов, А. В. Якунін; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. − Харків : ХНАМГ, 2011. − 92 с.
2. Вища математика для електротехніків: у 3-х модулях. Модуль 3: Числові та функціональні ряди. Функції де¬кількох змінних. Елементи теорії поля. Криволінійні та поверхневі інтеграли. Рівняння математичної фізики / В. В. Бізюк, А. В. Якунін. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 383 с.
3.Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків: Навчальний посібник / Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. 2008 (http://eprints.kname.edu.ua/5934/)
4. Кратні та поверхневі інтеграли в презентаціях: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика”  / Колосов, А.І. и Якунін, А.В. и Ламтюгова, С.М.  2012 (http://eprints.kname.edu.ua/25907/)
Розроблені електронні навчальні курси:
"Вища математика" (економіка підприємства, облік і аудит)    
 http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=582  
Базовий курс "Вища математика. Модуль 3" (для студентів електротехнічних спеціальностей)      
http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=584
ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR


Bizyuk

Бізюк Валерій Васильович
доцент, кандидат технічних наук
Відмінник освіти України (2002 р.),
Заслужений викладач Харківського національного університету
міського господарства імені О.М.Бекетова (2016 р.)

Освіта: Харківський державний університет ім. О.М.Горького (1968 р.), механико-математичний факультет
Тема дисертації: Нестаціонарне деформування круглих пластин з урахуванням геометричної та фізичної нелінійності (1977 р.) (01.02.06 – динаміка, міцність та надійність машин, приборів та апаратури)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях
1. Бизюк В.В. Скоростной удар по тонкостенным конструкциям [текст]. / А.В. Бизюк, В.В. Бизюк, А.В. Колодяжный. // Вісник Харківського національного університету. –2007. №775. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», вип.. 7. С.29 – 35.
2. Бизюк В.В. Совмещенные технологии обработки материалов интенсивными источниками давления и температур [текст]. / В.В. Бизюк, А.В. Колодяжный, В.Г.Ярещенко. // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2006. 2(25). С. 57-60.
3. Бизюк В.В. Локальное ударно-импульсное нагружение тонкостенных элементов конструкций [текст]. / В.В. Бизюк, А.В. Колодяжный, В.Г. Ярещенко. // Вестник Херсонского национального технического университета – 2005. 2(22). – С. 53-57.
4. Бизюк В.В. Учет скорости деформации при импульсном нагружении [текст]. / А.В. Бизюк, В.В. Бизюк. / Вестник Херсонского национального технического университета. 2013 (47). С.51-53.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків: Навчальний посібник / Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. 2008 (http://eprints.kname.edu.ua/5934/);
2. Вища математика для електротехніків: у 3-х модулях: навч. посіб /Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. 2011 (http://eprints.kname.edu.ua/21652/).
3. Бізюк В.В. Збірник задач з алгебри (для слухачів підготовчих курсів центру довузівської підготовки і абітурієнтів, які готуються до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості знань) [текст]. / В.В. Бізюк, Л.М. Александрова, О.Ф. Гревцова. – Х.: ХНАМГ, Харків, 2012. – 54 с.
4. Бізюк В. В. Вища математика: конспект лекцій , модуль 1 (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології) /В. В. Бізюк; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 113 с.
5. Бізюк В. В. Вища математика: конспект лекцій , модуль 2 (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології) /В. В. Бізюк; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2016. – 100 с.

Розроблені електронні навчальні курси:
Базовий курс "Вища математика. Модуль 2" (для студентів електротехнічних спец.) http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=691
Базовий курс "Вища математика. Модуль 1" (для студентів електротехнічних спец.) http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=687
МАТЕМАТИКА ( для слухачів до університетської підготовки) (Викладач – Бізюк В. В.)

ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR

 


 

МордовцевМордовцев Сергій Михайлович
доцент, кандидат техничнихнаук

Освіта: Куйбишевський державний університет, механико-математичний факультет

Тема дисертації: Динамика цилиндической оболочки, скрепленной с заполнителем

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.@gmail.com      Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Мордовцев С.М. Методика атрибутивного выборочного исследования в аудите / С.М. Мордовцев, Е.А. Андренко //  Бизнес-информ. -    2013. -  № 2 - С.  200-203. 
2. Мордовцев С.М. Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів / С.М. Мордовцев, Е.А. Андренко // Соціально-економічні проблеми і держава. (Economic Problems and the State)  – 2015.—Вип. 2 (13). - С. 61-168.
3. Мордовцев С.М.  Формування інтегрального індексу розвитку ринку праці з використанням методу головних компонент / С.М. Мордовцев, Д.О. Кінь // Виданичий дім  «Гельветика», сб. Економика: сучасні пробле-ми та перспективи розвитку - 2015 р. - С. 137-140.
4. Mordovtsev S.M. Dynamic behavior of shell components in engine blocks during their kinematic excitation / Mordovtsev, S.M.Breslavskii, V.E., Ginzburg, I.N., Rubanenko, A.I // Strength of Materials, Volume 21, Issue 1, January 1989, Pages 16-21.
ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Конспект лекций и задания для практических и самостоятельных занятий по дисциплине «Численные методы» (для студентов 1 курса заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 -«Менеджмент») / С.М. Мордовцев, С.А  Станишевский // – Харків : ХНАМГ, 2012. – 257 с.  http://eprints.kname.edu.ua/25857
2. Мордовцев С.М. Конспект лекций по курсу «Сферическая геометрия и тригонометрия (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.080101 – Геодезия, картография, землеустройство) / С.М. Мордовцев, А.И. Колосов, А.В. Якунин: Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков :  ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016. – 79 с. http://eprints.kname.edu.ua/42542
3. Методические  указания к выполнению контрольных работ по курсу «Сферическая геометрия и тригонометрия (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.080101 – Геодезия, картография, землеустройство) / С.М. Мордовцев. - Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова; сост.: С. М. Мордовцев. – Харьков :  ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2015. – 35 с. http://eprints.kname.edu.ua/42543
4. Завдання для самостійної роботи за темою «Елементи теорії ймовірності» з дисципліни «Вища математика» з прикладами розв’язання типового варіанта (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій») / С.М. Мордовцев. - Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова; сост.: С. М. Мордовцев. – Харьков :  ХНАГХ, 2013. – 18 с. http://eprints.kname.edu.ua/35352
5. Мордовцев  С.М.  Информатика  для экономистов и менеджеров. Учебное пособие / А.Е. Ачкасов, Ю.А. Левицкий, С.М. Мордовцев. – Х.: ХНАГХ, 2004.– 380 с. – ил. ISBN  966-695-063-4 (Гриф выдан Министерством образования и науки Украины, письмо № 14/18.2 – 88 от 18.01.2005 г.)

Розроблені електронні навчальні курси

Основи сферичної геометрії і тригонометрії (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.080101 - Геодезія, картографія, землеустрій)  http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=716

ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR
Детальніше...

На сайті 529 гостей та користувачі відсутні