Кафедра вищої математики є однією з найстаріших кафедр Університету. Її було засновано у 1934 році під керівництвом к.ф.-м.н., доцента Сігідіна Марка Давидовича. З 1962 р. по 1965 р. кафедрою завідував к.ф.-м.н., доцент Роговий Марк Рафаїлович. З 1965 р. по 1992 р. − д.ф.-м.н., професор Кадець Михайло Йосипович. Починаючи з 1992 р. кафедру очолює д.ф.-м.н., професор Колосов Анатолій Іванович.

105x150 images stories EOG kaf VM image003Протягом всього часу з моменту створення до сьогодення викладачами кафедри  ведеться плідна наукова робота. Доцент Сігідін М.Д. у 1933 р. написав статтю «Закон великих чисел», яка вийшла в періодичному виданні «Бюлетень Наркомпросу УРСР». В тому ж році він випустив для учнів технікумів підручник і задачник з математики (які витримали три видання).

 У 1962 р. завідувачем кафедри став к. ф.-м. наук, доцент Роговий М.Р., фахівець з диференціальної геометрії. З його ім'ям пов’язана розробка та упровадження до практики кафедри нових навчальних курсів «Теорія ймовірності та математична статистика», «Математичне програмування».

У 1965 р. керування кафедрою прийняв д. ф.-м. н., професор Кадець М.Й., фахівець з функціонального аналізу. Прихід до колективу результативно працюючого математика сприяв активізації наукової роботи кафедри. Почав працювати науковий семінар з функціонального аналізу, який швидко набув характер загальноміського. Була створена аспірантура, яка стала дуже результативною. З моменту її створення під керівництвом Кадеця М.Й. підготовлено 19 кандидатів наук. Сім з них в майбутньому стали докторами ф.-м. наук, в тому числі й співробітник кафедри Годун Б.В., який нині працює у Херсонському технічному університеті. Один із них, Троянський С.Л., став членом-кореспондентом Болгарської АН.

113x150 images stories EOG kaf VM image005Професор Кадець М.Й. отримав звання Заслуженого діяча науки і техніки України (1991), Соросовського професора (1997), Заслуженого професора ХДАМГ (1998), Президентського стипендіата (1999).

Указом Президента України за № 1782/2005 від 19.12.2005 р. Кадецю М.Й. було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2005 року за цикл монографій «Геометрія і топологія скінченновимірних, нескінченновимірних многовидів і підмноговидів».

Професор Кадець М.Й. - автор більш ніж 80 наукових робіт, в тому числі двох монографій. Він регулярно виступав на наукових конференціях та читав лекції за запрошенням в університетах Болгарії, Австрії, Іспанії, Ізраїлю.

200x150 images stories EOG kaf VM image007Очолюючий нині кафедру вищої математики доктор фізико-математичних наук, професор Колосов Анатолій Іванович проводить активну науково-педагогічну діяльність. Він автор більш ніж 30 наукових робіт. Основні напрямки його наукових праць – це нелінійні крайові задачі для звичайних диференційних рівнянь, нелінійні операторні рівняння в напівупорядкованих просторах.

Анатолій Іванович є референтом міжнародного математичного реферативного журналу (Берлін, Німеччина), головою Державної екзаменаційної комісії на кафедрі прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки, членом наукової ради Академії.

Професор Колосов А.І. підтримує тісні наукові зв’язки з інститутом прикладної математики ім. Келдиша (нині Інститут математичного моделювання РАН), Латвійським університетом ім. Стучки, іншими науковими центрами України та зарубіжжя. Колишній його аспірант Путятін В.Е. захистив дисертацію на ступінь доктора філософії в Англії.


Баннер1заголовокБеллянд1Сигидин1

Тиц1Бржечка1Роговой1Кадец1Колосов1Коваленко1

 

Сейчас 764 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте