Берлянд

 

БЕРЛЯНД

Григорій Мойсейович 

(1934  - 1938)

Сигидин

 

СИГІДІН

Марк Давидович

(1938-1942) (1945-1963)

Тиц

 

ТІЦ

Олексій Борисович

(1943-1944)

Бржечка

 

БРЖЕЧКА

Володимир Фомич

(1944-1945)

Роговой

 

РОГОВИЙ

Марк Рафаїлович

(1964-1965)

Кадец

 

КАДЕЦЬ

Михайло Йосипович

(1965-1992)

Професору Кадецу М.Й присвячений спеціальний випуск альманаху музею ХНУГХ імені О.М. Бекетова

Колосов

 

КОЛОСОВ

Анатолій Іванович

(1992-2018)

Kovalenko

 

КОВАЛЕНКО

Людмила Борисовна

очолює кафедру з 2019 року

 

Jok1


Kovalenko

Коваленко Людмила Борисівна

Завідувач кафедри,
доцент, кандидат фізико-математичних наук

Освіта: Харківський державний університет радіофізичний факультет, спеціальність – радіофізика
Тема дисертації: Спектральні та резонансні властивості хвилеводних систем, частково заповнених діелектриком з втратами

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. LB Minakova, LA Rud - Telecommunications and Radio Engineering, 2001 MICROWAVE ELECTRODYNAMICS-Natural Oscillations in Waveguide-Dielectric Resonators Based on Sections of Partially Filled Rectangular Waveguides. LBMinakova, LA Rud Telecommunications and Radio Engineering 55:99, 27-36.

2. MICROWAVE ELECTRODYNAMICS-Algorithms of Analysis and Synthesis of RejectionCells Based on the Partially Filled H-Plane Stubs in Rectangular Waveguide. LB Minakova,LA Rud Telecommunications and Radio Engineering 60:3-43-4, 10-17.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Дискретна математика для менеджерів (навчальний посібник для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). / Укл.: Коваленко Л.Б.. – Харків: ХНАМГ, 2013. – 245 с.
2.Елементи дискретної математики: Навчальний посібник / Колосов, А.І. и Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. и Якунін, А.В. и Пахомова, Є.С. 2008 (http://eprints.kname.edu.ua/6748/);
3 Вища математика для менеджерів: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-157-4 / Коваленко, Л.Б. 2010 (http://eprints.kname.edu.ua/17538/);
4. Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-183-3 / Коваленко, Л.Б. 2010 (http://eprints.kname.edu.ua/17424/)

Розроблені електронні навчальні курси: «Вища та прикладна математика (Вища математика)» http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1430

 

ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR


YakunЯкунін Анатолій Вікторович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди, 1979 р., «фізика і математика»

Тема дисертації: Комплекс методів і алгоритмів моделювання і управління складними технологічними об’єктами газотранспортних систем

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Якунин А. В. Гидродинамическая модель высокоинтенсивных нестационарных автотранспортных потоков / А. В. Якунин // Комунальне господарство міст. – 2012. – Вип. 103. Серія: Технічні науки та архітектура. – С. 437 – 442.
2. Якунин А. В. Адаптация студентов локальных секторов к дистанционному изучению высшей математики / А. В. Якунин // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : збірник науково-методичних праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 травня 2016 р. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – С. 153 – 158.
3. Якунин А. В. Нестационарное течение в газопроводе при продольном ударном воздействии / А. В. Якунин // Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях : труды 4-й международной научно-технической конференции, Харьков, 26–31 мая 2016 г. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2016. – С. 352 – 355.
4. Якунин А. В. Проблемы адаптации содержания дистанционного курса высшей математики к разновозрастному контингенту / А. В. Якунин // [Електронний ресурс]. – Київ : КНУБА, 2016.
 ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Основи сферичної геометрії та тригонометрії: навч. посібник / М. П. Данилевський, А. І. Колосов, А. В. Якунін; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. − Харків : ХНАМГ, 2011. − 92 с.
2. Вища математика для електротехніків: у 3-х модулях. Модуль 3: Числові та функціональні ряди. Функції де¬кількох змінних. Елементи теорії поля. Криволінійні та поверхневі інтеграли. Рівняння математичної фізики / В. В. Бізюк, А. В. Якунін. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 383 с.
3.Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків: Навчальний посібник / Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. 2008 (http://eprints.kname.edu.ua/5934/)
4. Кратні та поверхневі інтеграли в презентаціях: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика”  / Колосов, А.І. и Якунін, А.В. и Ламтюгова, С.М.  2012 (http://eprints.kname.edu.ua/25907/)
Розроблені електронні навчальні курси:
"Вища математика" (економіка підприємства, облік і аудит)    
 http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=582  
Базовий курс "Вища математика. Модуль 3" (для студентів електротехнічних спеціальностей)      
http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=584
ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR


Bizyuk

Бізюк Валерій Васильович
доцент, кандидат технічних наук
Відмінник освіти України (2002 р.),
Заслужений викладач Харківського національного університету
міського господарства імені О.М.Бекетова (2016 р.)

Освіта: Харківський державний університет ім. О.М.Горького (1968 р.), механико-математичний факультет
Тема дисертації: Нестаціонарне деформування круглих пластин з урахуванням геометричної та фізичної нелінійності (1977 р.) (01.02.06 – динаміка, міцність та надійність машин, приборів та апаратури)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях
1. Бизюк В.В. Скоростной удар по тонкостенным конструкциям [текст]. / А.В. Бизюк, В.В. Бизюк, А.В. Колодяжный. // Вісник Харківського національного університету. –2007. №775. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», вип.. 7. С.29 – 35.
2. Бизюк В.В. Совмещенные технологии обработки материалов интенсивными источниками давления и температур [текст]. / В.В. Бизюк, А.В. Колодяжный, В.Г.Ярещенко. // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2006. 2(25). С. 57-60.
3. Бизюк В.В. Локальное ударно-импульсное нагружение тонкостенных элементов конструкций [текст]. / В.В. Бизюк, А.В. Колодяжный, В.Г. Ярещенко. // Вестник Херсонского национального технического университета – 2005. 2(22). – С. 53-57.
4. Бизюк В.В. Учет скорости деформации при импульсном нагружении [текст]. / А.В. Бизюк, В.В. Бизюк. / Вестник Херсонского национального технического университета. 2013 (47). С.51-53.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків: Навчальний посібник / Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. 2008 (http://eprints.kname.edu.ua/5934/);
2. Вища математика для електротехніків: у 3-х модулях: навч. посіб /Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. 2011 (http://eprints.kname.edu.ua/21652/).
3. Бізюк В.В. Збірник задач з алгебри (для слухачів підготовчих курсів центру довузівської підготовки і абітурієнтів, які готуються до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості знань) [текст]. / В.В. Бізюк, Л.М. Александрова, О.Ф. Гревцова. – Х.: ХНАМГ, Харків, 2012. – 54 с.
4. Бізюк В. В. Вища математика: конспект лекцій , модуль 1 (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології) /В. В. Бізюк; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 113 с.
5. Бізюк В. В. Вища математика: конспект лекцій , модуль 2 (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології) /В. В. Бізюк; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2016. – 100 с.

Розроблені електронні навчальні курси:
Базовий курс "Вища математика. Модуль 2" (для студентів електротехнічних спец.) http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=691
Базовий курс "Вища математика. Модуль 1" (для студентів електротехнічних спец.) http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=687
МАТЕМАТИКА ( для слухачів до університетської підготовки) (Викладач – Бізюк В. В.)

ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR

 


 

МордовцевМордовцев Сергій Михайлович
доцент, кандидат техничнихнаук

Освіта: Куйбишевський державний університет, механико-математичний факультет

Тема дисертації: Динамика цилиндической оболочки, скрепленной с заполнителем

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@gmail.com      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Мордовцев С.М. Методика атрибутивного выборочного исследования в аудите / С.М. Мордовцев, Е.А. Андренко //  Бизнес-информ. -    2013. -  № 2 - С.  200-203. 
2. Мордовцев С.М. Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів / С.М. Мордовцев, Е.А. Андренко // Соціально-економічні проблеми і держава. (Economic Problems and the State)  – 2015.—Вип. 2 (13). - С. 61-168.
3. Мордовцев С.М.  Формування інтегрального індексу розвитку ринку праці з використанням методу головних компонент / С.М. Мордовцев, Д.О. Кінь // Виданичий дім  «Гельветика», сб. Економика: сучасні пробле-ми та перспективи розвитку - 2015 р. - С. 137-140.
4. Mordovtsev S.M. Dynamic behavior of shell components in engine blocks during their kinematic excitation / Mordovtsev, S.M.Breslavskii, V.E., Ginzburg, I.N., Rubanenko, A.I // Strength of Materials, Volume 21, Issue 1, January 1989, Pages 16-21.
ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Конспект лекций и задания для практических и самостоятельных занятий по дисциплине «Численные методы» (для студентов 1 курса заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 -«Менеджмент») / С.М. Мордовцев, С.А  Станишевский // – Харків : ХНАМГ, 2012. – 257 с.  http://eprints.kname.edu.ua/25857
2. Мордовцев С.М. Конспект лекций по курсу «Сферическая геометрия и тригонометрия (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.080101 – Геодезия, картография, землеустройство) / С.М. Мордовцев, А.И. Колосов, А.В. Якунин: Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков :  ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016. – 79 с. http://eprints.kname.edu.ua/42542
3. Методические  указания к выполнению контрольных работ по курсу «Сферическая геометрия и тригонометрия (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.080101 – Геодезия, картография, землеустройство) / С.М. Мордовцев. - Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова; сост.: С. М. Мордовцев. – Харьков :  ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2015. – 35 с. http://eprints.kname.edu.ua/42543
4. Завдання для самостійної роботи за темою «Елементи теорії ймовірності» з дисципліни «Вища математика» з прикладами розв’язання типового варіанта (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій») / С.М. Мордовцев. - Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова; сост.: С. М. Мордовцев. – Харьков :  ХНАГХ, 2013. – 18 с. http://eprints.kname.edu.ua/35352
5. Мордовцев  С.М.  Информатика  для экономистов и менеджеров. Учебное пособие / А.Е. Ачкасов, Ю.А. Левицкий, С.М. Мордовцев. – Х.: ХНАГХ, 2004.– 380 с. – ил. ISBN  966-695-063-4 (Гриф выдан Министерством образования и науки Украины, письмо № 14/18.2 – 88 от 18.01.2005 г.)

Розроблені електронні навчальні курси

Основи сферичної геометрії і тригонометрії (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.080101 - Геодезія, картографія, землеустрій)  http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=716

ПОВНИЙ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ: GOOGLE SCHOLAR
Read more ...

We have 21 guests and no members online